1. V trenutku, ko prijavitelj odda svojo fotografijo in prijavnico za kandidaturo na lepotnem tekmovanju Mister Slovenije 2017, se strinja z objavljenimi razpisnimi pogoji in postane kandidat pri projektu MISTER SLOVENIJE 2017.
2. Prijavitelj jamči, da so vsi podatki, ki jih je navedel v prijavnici, resnični.
3. Prijavitelj jamči, da v letu 2017 ne bo dopolnil več kot 29 let.
4. Prijavitelj jamči, da je visok najmanj 182cm.
6. Prijavitelj je obveščen, da uradni razpis traja, dokler organizator ne pravočasno sporoči datuma zapadlosti.
7. Prijavitelj je obveščen, da bo pravočasno preko spletne pošte obveščen o prvem castingu, ki bo objavljen tudi na uradni spletni strani projekta in Facebook profilu misterslovenia.com.
8. Prijavitelj je obveščen, da bo na prvem castingu moral podpisati pogodbo o medsebojnih obveznostih. Pogodba preneha veljati v trenutku, ko je tekmovalec obveščen, da ni uvrščen v nadaljnji krog tekmovanja oziroma ko nosilec lepotnega naziva preda naziv svojemu nasledniku.
9. Prijavitelj je obveščen, da bo kandidate, ki si bodo zagotovili nastop na tekmovanju, izbrala strokovna komisija. Po castingu bodo imena članov strokovne komisije javno objavljena na uradni spletni strani projekta in Facebook profilu misterslovenia.com.
10. Prijavitelj se strinja, da bo v primeru uvrstitve v nadaljnji krog tekmovanja deležen javnega glasovanja publike na Facebook profilu misterslovenia.com. Strinja se tudi, da bo glasovanje vplivalo na uvrstitev v nadaljnji krog.
12. Prijavitelj je obveščen, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je navedel v prijavnici shranjeni v arhivu organizatorja. Obveščen je tudi, da bodo določeni podatki uporabljeni le s predhodnim dovoljenjem kandidata.
13. Prijavitelj je obveščen, da bo v primeru dodelitve lepotnega naziva deležen številnih nagrad pokroviteljev. Obveščen je tudi, da bo s strani organizatorja deležen intenzivnega PR in management servisa.
15. Prijavitelj je obveščen, da bo organizator najkasneje mesec dni pred finalnim dogodkom Mister Slovenije 2017 sporočil odločitev o tem, za katere nazive se bodo tekmovalci potegovali (poleg naziva mister Slovenije 2017).
16. Prijavitelj je obveščen, da bo v sporočilu o drugih podeljenih nazivih/lentah zapisano, kakšne obveznosti ima dobitnik posameznega naziva/lente v času mandata (od finalne prireditve Mister Slovenije 2017 do finalne prireditve Mister Slovenije 2018).